01/10/2020, 17.00

Rosa sløyfe marsj og konsert med Microbandet

Me gjentek suksessen frå i fjor og farger Hanguren rosa til inntekt for Rosa sløyfe aksjonen. Microbandet har konsert etter marsjen.

Saman med Brystkreftforeninga i Kvam og Voss, inviterer me til Rosa sløyfe marsj og minikonsert med Microbandet på Hangurstoppen torsdag 1.oktober.

Rosa sløyfe- marsjen ynskjer å skape auka merksemd rundt brystkreftsaka. Uansett om du går eller spring, er du med og støtter ei god sak. Rosa sløyfe-marsjen er ei unik oppleving kor me saman bidreg til å hjelpe andre. Rosa sløyfe-marsjen vart arrangert fyrste gong på Hangurstoppen i 2019, då var me omlag 450 deltakarar og samla inn 58 000 kroner til Rosa sløyfe-aksjonen.

Me fylgjer sjølvsagt den tids gjeldande retningslinjer for Covid-19.
Dette er eit utandørs arrangement. Reint praktisk betyr dette at me oppmoder om å halde 1 meter avstand. Maks 200 deltakarar i arrangementet og på konserten.

Puljevise startar på dei ulike løypene med godt mellomrom mellom kvar pulje. 
Du velgjer sjølv om du vil gå 1 kilometer rundløype i Panoramastien, eller 3 kilometer rundløype i Grebbeløypa. Inga tidtaking. Begge rundløypene blir merka med rosa merkeband og rosa BH’ar.
Panoramaløypa høver godt for barnevogn og rullestolar. Grebbeløypa går på sti i terrenget. Hugs gode sko.
Lat oss farge Hanguren rosa! Leit fram rosa kle eller stasj heime og bli med på Rosa sløyfe marsjen. Premie til beste utkledde deltakar!

Program
Frå Kl 17.00: Navneregistrering på Hangurstoppen  
Kl 17.30: Velkomen med appell og felles oppvarming på plassen utanfor Hangurstoppen restaurant.
kl 17.45: Rosa sløyfe marsj i Panoramaløypa (1 km) eller Grebbeløypa (3 km). 
Frå kl 18.30: Sal av profilartiklar til Rosa sløyfe aksjonen. Kun betaling med kort eller VIPPS.
kl 19.00:  Konsert med Microbandet utandørs.

Pris og påmelding
Online sal av billetter er no stengt (torsdag 1. oktober kl. 15). Eventuelle billettar som er igjen må kjøpast på nedre stasjon Voss Gondol. Hugs å sei ifrå at det er Rosa Sløyfe du skal vera med på - vanlege gondolbilletter gjev ikkje adgang til arrangementet. Begrensa antal grunna covid-19.
Vaksen: 200 kr 
Ungdom 7- 17 år: 130 kr 
Familiar med born/ungdom 7-17 år på same adresse; 500 kr

Halvparten av billettinntekta går uavkorta til Rosa Sløyfe. 


Hanging at Hanguren Micro-style

Microbandet består av Kjersti Døssland (Yamaha-synth) og Brit Aksnes (gitar) som i ti lange, harde år har hygga mange og ikkje minst seg sjølve med radbrekking/forbetring av andre sine låtar. Dei vel ut nye og gamle klassikarar og framfører med stor innleving og nesten reine harmoniar inni mellom. Vassendgutane og Britney Spears har like høg stjerne, og begge får lik behandling av Microbandet. I 2009 gav dei ut ein 7-tommar raud vinyl, "Microbandet julespesial". Mottoet "ingen forventningar" innfrir dei gong på gong med sin blanding av tostemt song og masing i stereo.

 


 
 

Andre arrangement