01/08/2019 > 25/10/2019, Kvar dag

Stolpejakt på Hanguren

No har me stolpejakt på Hanguren! Her gjeld det å finne stolpar i området som er avmerka på eit kart. God jakt!

Voss IL si orienteringstgruppe har gjort ein strålande jobb. No tilbyr dei ilag med Voss Resort stolpejakt på Hanguren. Stolpejakta er gratis å delta på, og er ein perfekt aktivitet for heile familien. Du vel sjølv kor mange stolpar du vil finne og registere. 

Du kan jakte stolpar i heile Norge. I Prestegardsmoen på Vangen (Voss sentrum) finn du også stolpar.

Slik får du tak i karta: 

  1. Papirkart: Få kart i infobua på Hangurstoppen eller i Turistinformasjonen på Voss stasjon.
  2. Elektroniske kart som pdf- format. Laster du ned her (link til kartet)
  3. Kart på mobil-appen “Stolpejakten”. Den finn du både i Google Play og i App Store. Søk etter stolpejakta, skrive med a, og sjå etter rødt ikon med Sj på.

Korleis registre stolpar:
1.  Noter bokstavkodane som står på stolpane. Etterpå registrerer du stolpane på denne websida etter innlogging.
2.  Bruk mobil-appen til å scanne og registrere QR-kodene som også står på stolpane. (Mobil-appen kan også registrere bokstavkodar.)

 

Stolpejakten er tilgjengeleg kvar dag, til og med 25. oktober 2019.

Andre arrangement