02/10/2019, 17.30

Rosa sløyfe marsj og mini-konsert med Dumpster Divas

Lat oss farge Hanguren rosa! Leit fram rosa kle eller stasj heime og bli med på Rosa sløyfe marsjen. Premie til beste utkledde deltakar.

Saman med Brystkreftforeninga i Voss og Kvam inviterer me til Rosa Sløyfe arrangement på Hangurstoppen. 
Me gler oss til å setje fokus på eit viktig tema og trur på bevisstgjering, fysisk aktivitet og samvær som gode forebyggjande tiltak.  
 
Å vera fysisk aktiv reduserer risikoen for å få kreft.  Jo meir fysisk aktive me er, jo lågare er risikoen for å få kreft. For å minske risikoen for kreft anbefaler ein 60 minutt moderat eller 30 minutt anstrengande fysisk aktivitet kvar dag. Moderat aktivitet tilsvarer rask gange.

Fysisk aktivitet er «ferskvare». Det beste er å vera regelmessig fysisk aktiv gjennom heile livet, men det er aldri for seint å starte treninga. Litt mosjon er mykje betre enn ingenting!

Program
kl 17.30: Velkomen med Kirsti Buset, kreftkoordinator Voss kommune
kl 17.45: Rosa sløyfe marsj: rundløype på 1 km eller 3 km.
kl 18.55: Premieutdeling Hangurstoppen restaurant.
kl 19.00- 19.30: Mini-konsert med Dumpser Divas på Hangurstoppen restaurant.

Pris gondolen: Barn: 50 kr tur/retur, Vaksen: 100 kr tur/retur.  Voss Gondol sponser deler av gondolbilletten.

Startkontigent Rosa sløyfe marsjen: 100 kr vaksne, 50 kr born og 200 kr for ein familie. 
Heile startkontigenten går uavkorta til Rosa sløyfe aksjonen.

Kjøp startkontigent her

Velg “Aktivitetar” og “Rosa sløyfe”. Gondolbilletter kjøpes under same arrangement. 

Brystkreftforeninga vil vere til stades for å selgje profilartiklar for Rosa sløyfe aksjonen.

 
 

Andre arrangement