26/06/2020 > 15/11/2020, Kvar dag

Grebbes turbingo

Grebbe har laga ei liste over ting du kan finna i naturen. Kor mange ting finn du?

På turbingo-arket til Grebbe finn du bilete av mange kjekke ting du kan finna undervegs på turen. Set kryss på dei tinga du finn. Kor mange ting finn du? 

Arket kan du laste ned til telefonen eller skrive ut heima. Du finn det og på oppslagstavla hjå oss ved inngang til gondolbana på nedre stasjon. 

God tur! :) 

 

(klikk på bilete for å få det større og for å laste ned)

Andre arrangement