PERSONVERN

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Voss Resort AS/Voss Gondol samler inn og bruker personopplysninger på vossgondol.no. Personvernerklæringen er oppdatert 13.05.2019.
Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.


1. Om den behandlingsansvarlige


Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på vossgondol.no.


Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Voss Resort AS / Voss Gondol
Bavallstunet 27
5710 Skulestadmo

Tlf: (+47) 470 04 700
Org.nr: 991 371 044

 

Formålet med å samle inn personopplysninger
 

Voss Resort AS/Voss Gondol samler personopplysninger ved følgende anledninger:

  • Påmelding til nyhetsbrev
  • Bruk av kontaktskjemaer

Formålet med innsamlingen er å kunne levere de forespurte tjenestene, samt ved redgistrering av nyhetsbrev kunne levere relevante nyheter og markedsføring til de registrerte.

 

Hvilke opplysninger samles inn


Informasjonen vi samler inn kan være fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer, ip-adresse. Voss Resort AS/Voss Gondol bruker også cookies på sine nettsider.
Les mer om dette lenger nede i personvernerklæringen.

 

Hvordan vi bruker opplysningene vi har lagret om deg
 

  • Målrettet innhold og reklame, og måle effekten.
  • Forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Det er veldig viktig for oss å sikre at vossgondol.no er en trygg nettløsning. Derfor gjør vi hva vi kan for å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet. Vi bruker flere typer data for å gjenkjenne regelbrudd og svindelforsøk, blant annet IP-adresser og informasjonskapsler.

Hvem behandler dine opplysninger
 

Det er flere selskaper som bidrar med å behandle personopplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger i henhold til databehandleravtaler med.

Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Google – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester.
  • Facebook – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester i forbindelse med annonsering. 
  • Apility – for drift av nettsider og underliggende datasystemer, samt utsending av nyhetsbrev.
     

Informasjonskapsler (cookies)
 

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i å få informasjonskapsler lagret i nettleseren din. Du kan avstå fra å samtykke til lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at nettsidene ikke fungerer som normalt.

Informasjonskapslene blir ikke knyttet til deg som enkeltperson. En ip-adresse er definert som personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Voss Resort AS/Voss Gondol benytter Google Analytics sin funksjon for å anonymisere ip.adressen før informasjonen blir lagret. Derfor kan ikke den lagrede ip-adressen bli brukt for å identifisere en enkelt bruker.

 

vossgondol.no lagrer følgende informasjonskapsler i nettleseren din:

Navn Leverandør Formål Utløpstid
_ga www.vossgondol.no Inneholder en unik nøkkel som benyttes til å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet. To år
_gid www.vossgondol.no Inneholder en unik nøkkel som benyttes til å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet. 24 timer
PHPSESSID www.vossgondol.no Inneholder en unik nøkkel som webserver bruker for å kunne lagre forskjellige “states” mot brukeren, samt å kunne knytte interne lagrede data mot brukeren ved innlogging, skjemaer etc. Ett år
_hjIncludedInSample www.vossgondol.no Leveres av programvaren Hotjar som brukes til varmekart for besøkssporing. Cookien definerer om besøkende skal inkluderes i statistikken Ett år
_utma booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet To år
_utmb booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet 30 minutter
_utmc booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
_utmt_citybreak0 booking.vossresort.no Brukes for å lagre state mot brukeren av bookingsystemet 10 minutter
_utmb vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
_utmz booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
cbbe booking.vossresort.no Brukes for å lagre state mot brukeren av bookingsystemet Ett år
CBTRACKGABasket booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
CBTRACKGACustomerInformation booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
CBTRACKGTMBacket booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
CBTRACKGTMCustomerInformation booking.vossresort.no Brukes av bookingsystemet for å generere statistikk for hvordan brukeren benytter seg av nettstedet Ett år
online3_***_***_*** booking.vossresort.no Brukes for å lagre språk mot brukeren av bookingsystemet Ett år
pid_online3_*** booking.vossresort.no Brukes for å lagre state mot brukeren av bookingsystemet Ett år

Listen over informasjonskapsler oppdateres årlig og ble sist oppdatert 13.05.2019

Webanalyse

Vi samler uidentifiserbare opplysninger om besøkende på vossgondol.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene dine tilbake til den enkelte bruker. Alle data blir anonymiserte og slått sammen, og blir ikke individuelt behandlet. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos google:

Reservering mot google analytics

Google analytics

Voss Resort AS/Voss Gondol bruker statistikkverktøyet google analytics. Verktøyet bruker cookies for å analysere hvordan våre brukere benytter seg av nettsidene våre. Dataene som blir generert av cookien, inkludert ip-adressen din, blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder. 

 

Den registrertes rettigheter

 

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger Voss Resort AS/Voss Gondol lagrer om deg. 

Retting og sletting

Voss Resort AS/Voss Gondol sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du benytter noen av våre tjenester, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg.
 

Rett til dataportabilitet

Den registrerte har rett til å få kopier av personopplysningene de har gitt Voss Resort AS/Voss Gondol som behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.
Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no.