Bestillingsvilkår – Voss Resort

For overnatting, heiskort, kjøp av andre produkt og tjenester eller ein kombinasjon av disse.

Disse generelle betingelsene gjelder mellom Voss Resort Bavallstunet og/eller Voss Resort Fjellheisar og den som selv eller gjennom andre inngår en avtale med Voss Resort Bavallstunet og/eller Voss Resort Fjellheisar ut i fra gjeldende bekreftelse (gjesten). Avtalen kan gjelde overnatting, heiskort, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler overnatting:
Voss Resort Bavallstunet AS, Bavallstunet 26, N-5710 Skulestadmo, Norway
Org nummer: 977 172 926, E-post: post@vossresort.no, Telefon: +47 47 00 47 00

Ansvarlig formidler heiskort:
Voss Resort Fjellheisar AS, Bavallstunet 27, N-5710 Skulestadmo, Norway
Org nummer: 959 031 517, E-post: fjellheisar@vossresort.no, Telefon: +47 47 00 47 00


BESTILLERS ANSVAR

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sendt som e-post) er i samsvar med bestillingen.

 

OVERNATTING

Generelle vilkår

Om ikke annet er avtalt kan boenheten disponeres fra kl 16:00 ankomstdag og utsjekk senest kl 12:00 dagen for avreise.


Bestilling

En bestilling er gjeldende så snart et bookingnummer er tildelt og betaling utført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.


Betaling

Gjesten kan trygt og enkelt betale med kort (VISA, MasterCard, Maestro). Gjesten skal ta med seg betalingsbekreftelse ved ankomst. Ved faktura tilkommer det et gebyr på kr. 75,-.

Ved online booking blir gjesten belastet fullt beløp ved bestilling.


Avbestilling eller endring

Alle avbestillinger må skje skriftlig til Voss Resort Bavallstunet: post@vossresort.no
Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst refunderes 75% av totalsum.
Ved avbestillinger mindre enn 30 dager før ankomst beholder utleier hele det avtalte beløpet.
Ved No show beholder Voss Resort hele betalingssum. Ved senere innsjekk eller tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.
Endringer av ankomst- og/eller avreisedato skal skje på mail til post@vossresort.no

Voss Resort Bavallstunet sine endringer og gjesten sine rettigheter
Voss Resort Bavallstunet har rett til å endre vilkårene for boenhet dersom gjesten kan tilbys en likeverdig tjenester.


Forpliktelser gjest

For å kunne bestille/inngå en avtale med Voss Resort Bavallstunet om overnatting må ansvarlig gjest ha fylt 23 år. Dersom aldersgrensen ikke er oppfylt når enheten skal overtas gjelder regler for avbestilling.

Dette er en familievennlig plass, og det skal derfor være stille mellom kl. 23.00 – 07.00.  Er det støy og bråk som er til sjenanse for øvrige gjester vil dette bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved slike situasjoner refunderes ikke leiebeløpet. Overtredelse av bestemmelsene om røykeforbud medfører en renholdsavgift fra kr. 6000,-. Husdyr kan, mot et lite tillegg i pris, medbringes på noen av våre enheter. Sjekk med oss ved bestilling eller før ankomst om hvorvidt dette er tillatt på din boenhet.

Gjesten er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Gjesten plikter å betale utleier for ekstrakostnader som skylder leietakers og medfølgende personers atferd. Gjesten plikter å rengjøre ordentlig i henhold til rengjøringsinstruksene før avreise. Dersom dette ikke er godkjent av rengjøringspersonalet, debiterer Voss Resort Bavallstunet en avgift avhengig av størrelsen på boenheten.

Samtlige nøkler til boenheten skal leveres ved avreise. Dersom dette ikke skjer, debiteres en avgift på opptil kr. 2500,- for bytte av lås.

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes til Voss Resort Bavallstunet umiddelbart, senest kl. 11.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil medføre tap av retten til senere erstatningskrav. 

Parkering av bil i området skjer på tilviste plasser og på eget ansvar.


Forbehold

Voss Resort Bavallstunet og våre underleverandører står ikke til ansvar for værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold.
 

 

HEISKORT

Kjøp av heiskort fordrer at man har et keycard. Bruk et eksisterende eller kjøp nytt. Ved kjøp av timeskort og dagskort kan ein gå rett i heisen. Keycardet lades ved første passering i heisens vendekors. Ved kjøp av sesongkort må kortet aktiveres før bruk; dette kan gjøres i billettluka i Bavallen eller i resepsjonen på Bavallstunet. Kortet er personlig og nederst på kortet finnes et keycard nummer (feks 01-1614 7200 2500 3445 8000-01) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp keycardet med ønsket heiskort.

Alle barn 0-6 år skal ha et keycard. Dette gjelder også selv om de kan stå gratis i følge med foresatte.

Sesongkort er kun gyldig med bilete av innehaver synlig på kortet. Bildet kan lastes opp på billettkontoret i Bavallen eller resepsjonen på Bavallstunet. Sesongkortet er personlig med bilde og kan ikke overdras. Misbruk fører til gebyr på 1500 eller inndraging.

Ved driftsavbrudd, misbruk og anvendelse av heiskortet henviser vi til Alpinanleggenes Landsforening (ALF) nr. 8/99 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT


Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

 • Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering eller booking bekreftelse/bookingnummer.
 • Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes. 
 • Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpig reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført? Kontakt oss:
Mail: fjellheisar@vossresort.no. Telefon: +47 47 00 47 00


Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Netaxept og du kan betale med Visa eller Mastercard. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis. Selve transaksjonen blir håndtert av Elavon, og dette gir deg en trygg og sikker handel.


Angrerett

Ved kjøp av heiskort på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datofestede heiskort eller datofestede arrangement.

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Ref retningslinjer for bruk av heiskort Alpinanleggenes Landsforening (ALF)


Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.


Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrektur feil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene Voss Resort Fjellheisar AS formidler.


Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til Voss Resort Fjellheisar AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Voss Resort Fjellheisar AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Bergen tingrett.


Force Majure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av:

 • krigshandlinger
 • naturkatastrofer
 • arbeidsmarkedskonflikter
 • lengre avbrudd i vann- eller energi tilførsel
 • brann
 • andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.
   
BuGjereHeiskort

Vennligst merk:
Online booking av overnatting må skje minimum 24 timar før ankomst. Ved søk på dagens dato, vil du få beskjed om at det ikkje er ledige rom på valde dato(ar). Ta kontakt med oss direkte for å sjekke om det er ledig kapasitet på dagens dato (post@vossresort.no / 4700 4700)