Vandring

På tilrettelagte stiar på Hangurstoppen og i områda rundt Voss Gondol.

Frå Hangurstoppen har ein eit fantastisk utgangspunkt for ein rekke flotte turar i fjellet. Her finn du både korte og lange turar i ulik vanskegrad.

Området på Hanguren er flott å gå i uansett alder og form; ein vel sjølv kor mykje ein vil gjere ut av det. Her finn ein stiar som høver små barneføter, og turar for dei som ynskjer ei ekstra utfordring for både musklar og kondisjon. Uansett kvar du går får du fin natur med på kjøpet! 

Frå Hanguren har ein anledning til å gå vidare til Røde Kors hytta, Raugstad, Lønahorgi eller Bavallen. Ein kan og ta seg ned til Mølstertunet og vidare ned til Voss sentrum om ein ynskjer det.

 

Hanguren Panorama

Denne rundløypa starter rett utanfor toppstasjonen på Hangurstoppen. Dette er ein lett og tilrettelagt sti på grus, som passer for alle målgrupper, både med og utan barnevogn.

Løypa, som er på 800 meter, byr på vakker panoramautsikt over Vossafjell, Lønavatnet og Voss sentrum.  


Grebbesløypa

Ei fin rundtur på ca. 3 km, som starter like ved toppstasjonen på Hangurstoppen. Denne turen går i terrenget. Løypa er delvis T-merka, men er og merka med Bula merkeband heile vegen, samt vanlege turskilt. Fin for dei litt større barna. 

 

Røde Kors hytta

Røde Kors hytta kan ein nå både frå Bavallen og frå Hanguren. 
Hytta finn ein like ved Valbergstjørni og her har ein høve til å bade på varme sommardagar. 

Røde Kors hytta er eit populært turmål med flott utsikt til nokre av Vossafjella, mellom anna Lønahorgi. Stien går i terrenget.

 

Hangurstoppen til Voss sentrum 

Frå Hangurstoppen er det merka ruter ned igjen til Vangen. Det er difor fullt mogleg å gå opp eller ned om ein berre vil ta gondolen ein veg. 

Via Tråstølen: 
Følg familieløypa vår (skiløypa) til Tråstølen og Bavallen. Alternativt følg familieløypa til Tråstølen og gå på asfalt gjennom hyttefeltet ned til Bavallen. 
Gå deretter videre til Vangen (Voss sentrum) på veg/asfalt. Det er ein relativt enkel, men litt lang tur (ca 10 km). Tidsbruk (avhengig av form og fart): ca. 2 – 2,5 timar.

Via Hangursrestauranten og Mølstertunet: 

Frå Hangurstoppen følger ein grusveg ned til gamle Hangursrestauranten. Deretter går det sti i skog ned til Mølstertunet. Vêr obs på at denne stien har bratte parti og at det kan vera litt sleipt om det er vått. Frå Mølster følger ein veg ned til Vangen igjen. Tidsbruk (avhengig av form og fart): ca. 1,5 – 2 timar?.

Via Raugstad og Mølstertunet: 

Gå ned familieløypa (skiløypa) til du ser ei sekskanta hytte - Åsneshytta. Her starter den T-merka stien mot Røde Kors hytta. Frå Røde Kors hytta fylgjer du stien vidare til enden av vatnet. Her kjem du til eit stikryss som skilter mot Raugstad. Ta til høgre i vegkrysset og følg stien i underkant av Valberget. Følg stien nedover lia og du får etter kvart ei fin stølsgrend, Kiseldur, på høgre side. Frå venstre sida, vil du merke at ei kryssande skiløype (langrennsløype) deler same stien eit godt stykke nedover bakkane. Eit godt stykke ned i lia skal du fylgje skiltet mot Heggjavad. Her dreier stien mot venstre,  medan skiløypa går mot høgre. Du går langs stien gjennom ein skog for så å komme inn i eit hogstfelt. I enden av skogsfeltet kan du enten fylgje stien mot Mølstertunet (T-merka sti) som fylgjer høgdedraga mot Voss Folkemuseum. Alternativt kan du fylgje skiltet ned til Heggjavad og Raugstad. Her går stien raskt over i ein grusveg som leiar deg nedover bakkane og etter kvart til gardane på Raugstad. På Raugstad kjem du ned på kommunal asfaltveg som du kan fylgje til Voss sentrum og nedre stasjon Voss Gondol. Det er ein finare tur å fylgje skilt mot Mølster og Voss city centre frå stikrysset i enden av hogstfeltet. Denne stien tek deg gjennom koseleg kulturlandskap og stiar på baksida av beitemarker kor sauer og kyr går på sommarbeite. Stien fylgjer høgdedraga langsmed åssida, og du ender etter kvart opp på baksida av Mølstertunet/Voss Folkemuseum. Frå Voss Folkemuseum til Voss Sentrum er det om lag 2 kilometer. Fylg skilta som syner Voss city sentre. 

Ver obs på at Raugstadløypa er ein mykje nytta tursti for glade vandrarar, men er også av stisyklistar. 

Denne turen krev godt skotøy. Hugs å kle deg etter været. Lengd på tur: ca. 8 km. Tidsbruk: ca 2,5 – 3 timar.


Lønahorgi

Lønahorgi (1410) er eit anna populært turmål med utgangspunkt frå Voss Resort. 
Vel mellom start frå Hanguren eller Bavallen. På toppen har ein spektakulært utsikt og på fine dagar kan ein sjå heile 4 isbrear; Fresvikbreen, Hardangerjøkulen, Vossaskavlen og Folgefonna.

Denne fotturen er for dei litt meir utholdne, då det er ein krevande tur på ca. 20 km tur/retur som tek omlag 6-8 timar, alt etter kvar ein starter frå. Frå Bavallen til Lønahorgi er det omkring 1100 høgdemeter. Ruta er sommermerka og går i høgfjellsterreng. Ta difor med utstyr som kart og kompass og vèr budd på skiftande vêr.

 

 

Kart

Karta under viser oversikt over nokre av turløypene frå Hangurstoppen.